Kontakt

Bärgning av Såma Bilbärgning

Vi står till tjänst med bärgning dygnet runt! Utöver bilbärgning hjälper vi även dig om du har fått problem med däcken, bistår dig med låsöppning samt starthjälp om bilen krånglar!

Larmcentral Bilbärgning

Tel. 019-310 700

Kontor

Tel. 019-310 733

Försäljning bärgningsbyggnationer

Tel. 019-310 733

Patrik Norberg

Tel. 070-620 85 87