2011_0901mobilkran0042

Producerad av Zakrisson Data AB